Dò Đường

VN30 còn lên tiếp ít nhất 1471. Nhưng trước đó…

Tôi viết kịch bản, các bác lướt qua đọc thấy hay,hay có tính giải trí cao thì tick like nhé:

Dư âm ATC phiên nay + cộng hưởng DJ rạng sáng mai, mở bát VN30 tăng trong khoảng 1426.2- 1433.6( tùy vào giá mở bát), sau đó là quá trình rời đỉnh, ông bà xưa có câu" lùi một bước biển rộng trời cao", VN30 cần lùi để lên nấc thang cao hơn

Vậy, lùi bao nhiêu, và bao lâu​:thinking::thinking::thinking:. Theo tôi sẽ không lùi quá, vì lỡ hụt chân thì bỏ mợ:rofl::rofl::rofl::rofl:. View dự trong khoảng quanh mốc 1397- 1400.7, và timing đảo chiều lại là vào thứ 2 24/5/2021

:point_right: Nhớ tick like nghen​:ok_hand::+1:

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

24/5 là lên hay xuống á a để dành tiền còn bắt hàng?:innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:

1 Likes

Rồi, không đọc kỹ nội dung luôn :laughing:. À, TCB tạm đứng ngoài quan sát phiên mai nhé e, đợi giá tốt hơn

1 Likes

Ok a. Đọc lại hiểu roài ạ. :rofl::rofl::rofl:

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::+1:

Kịch bản không nghĩ tới nhưng đang hiện lên trên bảng trong phiên ATO: Khi mở bát Gap down, ơn giời, có lý do cầm hàng lâu hơn khi VN30 về quanh vùng 1407.2-1411.6 lại bật đi lên xa hơn

1 Likes

Vẫn còn chuẩn

1 Likes

Khổ :)))

chẳng hiểu có gì khổ