Dòng Tiền Đang Ở Đâu? - DATX AI Nhận Diện Tín Hiệu

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 22-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: ACB, STB, MBB
 • Top 2: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: MBS, VIX, SHS
 • TOP 3: Nguyên Vật Liệu - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Nguyên Vật Liệu: NKG, HSG, TLH

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 22-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: SHS, VIX, MBS
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: ACB, STB, CTG
 • TOP 3: Nguyên Vật Liệu - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Nguyên Vật Liệu: NKG, HSG, TLH

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 23-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: STB, LPB, CTG
 • Top 2: Dịch Vụ Tiện Ích - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dịch Vụ Tiện Ích: NT2, POW, REE
 • TOP 3: Dệt May - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dệt May: TCM, TTF, GIL

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 23-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: STB, LPB, ACB
 • Top 2: Dịch Vụ Tiện Ích - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Dịch Vụ Tiện Ích: NT2, REE, BWE
 • TOP 3: Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghiệp: PVT, DDG, AAA

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 24-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Thực phẩm, Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, Đồ uống: VNM, SAB, KDC
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: ACB, STB, CTG
 • TOP 3: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: SSI, SHS, VIX

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 25-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Thực phẩm, Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, Đồ uống: VNM. SBT, KDC
 • Top 2: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: ACB, STB, VIB
 • TOP 3: Vận tải biển - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Vận tải biển: HAH, GMD, VTP

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch chiều ngày 25-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: STB, ACB, CTG
 • Top 2: Thực phẩm, Đồ uống - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Thực phẩm, Đồ uống: VNM, SBT, KDC
 • TOP 3: Vận tải biển - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Vận tải biển: HAH, GMD, VSC

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/

DATX gửi đến các bác cập nhật mới nhất về “dòng tiền” trên thị trường phiên giao dịch sáng ngày 28-11

Trong đó, 3 nhóm ngành đang “hút” dòng tiền nhất bao gồm:

 • Top 1: Ngân Hàng - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Ngân Hàng: CTG, ACB, STB
 • Top 2: Tài Chính - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Tài Chính: VCI, SSI, SHS
 • TOP 3: Công Nghiệp - Các cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong ngành Công Nghiệp: PVT, DDG, AAA

DATX khuyến nghị NĐT nên thường xuyên theo dõi và cập nhật các đánh giá về thị trường, ngành, cổ phiếu của DATX trong giai đoạn này.

Đặc biệt, DATX đang trong thời gian MIỄN PHÍ sử dụng hệ thống. NĐT có thể đăng ký tài khoản tại website: https://portfolio.datx.vn/