Dòng tiền đang phân hóa ra khỏi VN30 ! Thứ 2 mua gì?

, , , ,

Khi dòng tiền phân hóa ra toàn thị trường thì những cp penny ăn dày nó có thể x2x3 rất nhanh mà những cp midcap hay bluchip khó có thể làm được ! Ae có thể xem xét múc các mã PVL VHG TTB…
Trên tinh thần cùng nhau làm giàu không lùa gà úp pô nhé… K tin thì có thể đứng ngoài kiểm chứng.

1 Likes

Lên tàu nhanh còn kịp ae ơi

TTB game phát hành của anh Thái - anh Bộ

1 Likes

Nhìn pvl vhg nó chạy kìaaaa… Aaa phê như con tê tê

Ttb chạy thôi… Lái đánh hơi khó chịu tí

kiểu gì chả chạy - phát hành 10k thì kéo 15k - thế mới có thằng mua

1 Likes

Sóng cp bđs tới nữa thì bay sớm thôi…

Đỉnh cua TLD 3 năm là 17k2 giá hiện tại mới co 6k

theo thị trường đánh giá thì tốc độ tăng trưởng cua TLD co 0%!

Lên nào các e

Ace kiểm chứng đi !

1 Likes

Mấy con hủi hôm nay lại tím hết à ghét ghê