Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2022

Trong 5 năm phát triển gần đây của TTCK Việt Nam, sự hấp dẫn của một thị trường đang phát triển đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của NĐT nước ngoài. Và thông qua Quỹ ETF – NĐT nước ngoài dễ dàng tiếp cận với TTCK Việt Nam hơn.Và với sự xuất hiện ngày càng nhiều Quỹ ETF đã thể hiện cho xu hướng đầu tư này.

Quỹ ETF – cũng có thể được xem như là 1 “NĐT tổ chức” có chuyên môn và nguyên tắc nhất định. Vì là 1 “NĐT tổ chức” nên dòng tiền từ nhóm này được huy động với dòng tiền lớn, và giao dịch phát sinh sẽ theo từng mốc thời gian cố định.

Trong bối cảnh GTGD lớn như trong giai đoạn năm 2020 – 2021 thời gian qua, giao dịch của của ETF có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều lên biến động của thị trường. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến hiện tại, GTGD của thị trường đã giảm nhiều, nên các giao dịch của ETF chúng ta cũng cần phải lưu ý.

Chính vì vậy, trong Bản tin Dự báo thay đổi danh mục ETF kỳ Q4/2022 em xin gửi đến Quý NĐT các mốc thời gian cần chú ý, cũng như là các Cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng theo ước tính của bên em để mình chủ động trong các giao dịch.

Mốc thời gian cần chú ý:

Bộ 3 nhóm chỉ số FTSE, MVIS và MSCI sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q4.2022 với một số mốc thời gian đáng chú ý sau:

MSCI Frontier Markets Index

MSCI đã công bố kết quả danh mục quý 4/2022 như sau:

MSCI Frontier Markets Index (nhóm vốn hóa trung bình/lớn): loại 6 cổ phiếu Việt Nam là DIG, HDB, DPM, THD, GVR và VND

MSCI Frontier Markets Smallcap Index (nhóm vốn hóa nhỏ): thêm 5 cổ phiếu Việt Nam là DIG, DPM, SJS, THD và VND (trong đó 4 cổ phiếu hạ từ nhóm vốn hóa trung bình lớn); trong khi loại ra 3 cổ phiếu là APH, GMD và ITA.

Quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (chỉ số cơ sở MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index) hiện có tổng tài sản 342 triệu USD. Trong đó có 45 cổ phiếu Việt Nam với tổng tỷ trọng 21.1%. Trong các cổ phiếu kể trên có 5 cổ phiếu hiện đang được quỹ nắm giữ trong danh mục là VND (2.9 triệu cp), THD (550k cp), DPM (450k cp), DIG (890k cp), và ITA (1.3 triệu cp).

MVIS Vietnam Index

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 18/11, SSI Research dự báo:

• HDG, DXG, BCG, và ITA có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa;

• Không có cổ phiếu thêm mới

Giả định với thay đổi như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 54 cổ phiếu, trong đó có 40 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 18/11 đạt 322 triệu USD. Research ước tính tỷ trọng danh mục mới như sau:

FTSE Vietnam Index

Dựa trên số liệu chốt ngày 18/11, SSI dự báo:

• HSG, TCH có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa yêu cầu.

• Không có cổ phiếu nào được thêm vào chỉ số;

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 24 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 18/11 đạt 218 triệu USD. Trong phiên tái cơ cấu danh mục, quỹ có thể bán ra khoảng 2.8 triệu cổ phiếu HSG và 3.5 triệu cổ phiếu TCH, đồng thời giảm tỷ trọng VIC về mức tối đa 15%, do đó hầu hết các cổ phiếu còn lại sẽ được tăng tỷ trọng tương ứng. Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Cập nhật khác

• FTSE Vietnam 30 Index: Chỉ số FTSE Vietnam 30 Index sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Theo bộ quy tắc, chỉ số sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

• Lưu ý về trường hợp NVL và PDR: Do hai cổ phiếu NVL và PDR có giao dịch bất thường và dư bán sàn trong nhiều phiên liên tục, SSI không loại trừ khả năng HOSE có thể ra quyết định cảnh báo hoặc hạn chế giao dịch đối với các cổ phiếu này. Các bộ chỉ số của HOSE (bao gồm VN30) và FTSE (bao gồm FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam 30 Index) có điều kiện loại cổ phiếu khi rơi vào các trường hợp đặc biệt. Hiện tại, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF đang nắm 7.2 triệu NVL và 3.6 triệu PDR, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đang nắm 18,1 triệu NVL và 9,1 triệu PDR, các quỹ ETF liên quan chỉ số VN30 đang nắm 6,3 triệu NVL và 2,2 triệu PDR.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487