DXG - Biến chuyển bất ngờ từ CB và GEM ....thời điểm hành động đã đến....'

Vâng anh, đoạn này DXG khá khỏe, đoạn trước thì yếu nhớt, thời đến rồi thì không cản nổi, hy vọng target đạt 4x vào cuối năm anh ạ

2 Likes

giá này mua ổn ko anh rồng

1 Likes

Bác rồng cũng khoái DXG hả :slightly_smiling_face:

1 Likes

Con nào có.mùi là chơi thôi e ah

4 Likes

Đánh quen tay dễ xuống tiền a nhỉ :slight_smile:

1 Likes

bác Dồng cũng ngắm em nó rồi à?! :grinning:

1 Likes

Thì cứ chỉnh về mốc mình nhắm múc.Lãi.thấy trend yếu bán e ah

2 Likes

Cũng đang nhăm.nhe e ah​:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

6 Likes

DXG chỉnh giá nào mua được hả anh?

1 Likes

24 đến khoảng giữa 25

10 Likes

Hấp thụ quá tốt , anh em chưa đủ hàng hoặc chưa có hàng canh mà múc :fire:

Tạo nền 26 rồi lấy đâu ra 24.x mà mua :-)) tuần sau lấy 28 tới nơi

Hôm nay tụi tay lông lướt T+ vùng 26.4-26.9; cứ cho chốt thoả mái quanh 26.5… :grinning:

2 Likes

:grinning:

Cứ bình tĩnh 24-25 vẫn có thể

Chỉnh để lên đây, nhìn cách chỉnh 0,1-0,3 lines là biết . Dự ngày mai vượt 28 luôn

1 Likes

Cứ từ từ, khoai cũng nhừ!!! :grinning::grinning::grinning:

hấp thụ 2-3 phiên rồi liệu nay có bung ??? Leader DXG

1 Likes

Qua tụi tây xả ngay đầu phiên nên giá đỏ…vẫn hấp diêm tốt!!! Chần chừ mất cơ hội leo tàu

1 Likes

Cứ chỉnh là múc