E bỏ CTG vào BMS được ko ạ

1 Likes

E này mà ra lợi nhuận quý 3 thì chạy, PE ngon

Sao linh cảm hay thế :slight_smile: