EIB cuộc đua quyền lực đã có tự doanh tham gia, đừng ngạc nhiên nếu đua trần cũng không mua được

Rồi giờ đã hiểu anh hỏi gì chưa chủ pic?

:joy: cơ hội lớn lại mở ra tiếp rồi e gái kìa kaka

con lùa gà

Bán EIB cho tớ đi, tớ múc 5x…hahahaaha…
(PR góp vui NamThuyAnh)

Nhóm nào múc 100 tr cp EIB giải chấp?

1 Likes

Cho em đoán mò nhé.
EIB giải chấp NĐT. NVL giải chấp LĐ.
Nếu NĐT cũng là LĐ thì sau nhỉ? :stuck_out_tongue:

Ko theo EIB nữa a chủ pic?