Fed và Thị trường bđs Việt Nam?

Năm 1999-2000 Fed tăng lãi xuất mạnh để kiềm chế lạm phát ==> 2001-2003 sóng thần bđs

2005-2006 Fed tăng mạnh lãi xuất mạnh để kiềm chế lạm phát ==> 2007-2008 đại sóng thần bđs

2018-2019 Fed tăng lãi xuất kiềm chế lạm phát ==> 2020-2021 sóng thần bđs

2022-2023 Fed tăng mạnh lãi xuất để kiềm chế lạm phát ==> 2024-2025 ???

1 Likes

Sống qua đợt này giàu không hối tiếc kkk