FLC đã có chủ mới

FLC sẽ hạch toán lãi ngàn tỷ thì lúc đó sẽ có giá bao nhiêu? Nhìn HAG mà theo

Chốt lãi non hoặc không dám mua khi giá thấp đều là những sai lầm của NĐT non

FLC bán bamboo lãi vài ngàn tỷ thì giá bao nhiêu?

1 Likes

Nước ngoài cũng đang mua vào 100k rồi. FLC sẽ báo lãi khủng khi bán Bamboo

Vét hàng rõ ràng thế mà không mua FLC thì nghỉ mịa chứ đánh chứng làm gì. FLC, CII múc

FLC phải lên 8k trước tháng 9

FLC đánh kiểu này ói hết hàng, Lên CE ngay thôi

Nay FLC mà break là tăng mạnh theo TA

U7u tiên múc FLC

Nước ngoài mua hơn 200k FLC. FLC bán bamboo thì lãi vài ngàn tỷ là thường

CII đã bốc, FLC múc nào

FLC nào

CII giá bèo nhèo thật

Mẹ mấy thằng lùa gà.Flc mà có chủ mới tốt thì CE chục cây rồi ngồi đấy cho chũng mày bơm thổi.đk sống để phúc cho con cháu tý.