Gà xin ý kiến các cụ con ITA Mộng năng 🤔

ITA nên giữ hay nên sút các cụ nhỉ?

1 Likes

Giữ nhé :)) chờ KBC chạy vượt 45 là nó phi ầm ầm lo gì

1 Likes

Tks bác động viên vẫn giữ hàng, tín hiệu tốt :grin: