GDT: Ngày 11/01/2022 là ngày chốt danh sách chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu hiện hữu nhận thêm 1 cổ phiếu mới)

GDT: Ngày 11/01/2022 là ngày chốt danh sách chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu hiện hữu nhận thêm 1 cổ phiếu mới)

  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) với giá mục tiêu là 62.500 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 13,2%, bao gồm lợi suất cổ tức là 7,8%.