GEX - ...cập nhật cuối năm tình hình công ty mẹ và các công ty con

Bác ko thích thì bán đi nhé. Nói nhiều đau đầu quá

2 Likes

Anh em ôm GEX theo MP giờ này còn cái xương khô rồi!