Giải trí-Thư Giãn

vâng bác, nhưng chỉ dám mua con tôm baby thôi chứ chẳng dám ăn con to thế, ăn xong mấy bữa sau lại đói

1 Likes

Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Haha

2 Likes

Ý cái này đang hỏi vì @HuTruc nói riêng bác không phải chờ đó :face_with_hand_over_mouth:

Miliket á. Hình như có niêm yết trên sàn ?

1 Likes

vé VIP là không phải đợi bác ạ, đến cái được làm luôn, mỗi tội thù lao cũng hơi cao chút

1 Likes

4 tôm luôn hả bác, ngon thế

2 Likes

NO1 chuẩn bị được niêm yết rồi đó các bác