GVR đạn đã lên nòng

Múc mạnh GVR giá 40.x , tuần này sẽ lên 45 và kéo chỉ số VN30

Phr mới là siêu cổ

Giật thế này k hồi nổi

1 Likes

mấy tháng nay để ý thấy danh mục ông thớt này lỗ nhiều nhỉ

Lâu rồi không thấy bác @TongGiang, bác Tống Giang ơi có khách, nhà sao không có ai vậy cà