GVR: Rủi Ro Mất 20% vốn hóa còn dưới 11.9 ngàn/cổ phần

Chào bạn, hai mã BMP và PVS sắp điều chỉnh giảm sau đó sẽ tăng tiếp.

2 Likes

cảm ơn bạn đã quan tâm topic

1 Likes

Cám ơn Bác.

1 Likes

cập nhật

1 Likes

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Hai mã SBT và ANV dự kiến lực giảm còn nhưng sẽ yếu đi, sắp tới sẽ có thêm dòng vốn vào hai mã này, khả năng là vốn ngoại vào trước vốn nội vào sau.

2 Likes

Cập nhật dự ngôn: GVR hôm nay lực giảm còn nhưng sẽ giảm dần và có thêm vốn ngoại vào.

2 Likes

Chào bác .bác có thể xem giúp xu hướng con tcd với ạ .e cảm ơn

1 Likes

đầu phiên hôm nay:


Nhưng anh em để ý sẽ thấy sắp có dòng vốn ngoại vào thêm.

được, mình sẽ xem qua. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi

Mã GVR này vẫn tiềm năng, nhưng ae muốn vào vẫn nên tuân theo nguyên tắc chia vốn 5-7 phần rồi vào dần, không nên nóng vội.

1 Likes

Vốn ngoại đang vào như đã cập nhật

Mã TCD dự kiến hôm nay(25/11) sẽ có lực tăng từ vốn nội

1 Likes

dòng tiền ngoại vào nhiều như vầy GVR sẽ tăng trên giá 13 trong phiên 25/11(ghi chú trước mở phiên 11 phút).

1 Likes

đúng như dự liệu

2 Likes

Cảm ơn bác mà nhịp này lỡ mất đoạn vừa rồi giờ vào lom rom sợ chỉnh quá

1 Likes