Hạnh phúc của chúng ta, ai nắm giữ?

Không bao giờ đặt hạnh phúc của mình trong tay người khác. Và cũng đừng bao giờ chơi Game mà 95% mình sẽ nhận thất bại. Không được phép hy vọng người khác tử tế với mình, cho dù người khác có sai be bét chúng ta nên nhận lỗi về mình…
Hạnh phúc của chúng là ở trong tay chúng ta, không ai ban hạnh phúc cho chúng ta hết !

1 Likes