Hôm nay chúng ta có một cơ hội ! Đáy ngắn hạn ở ngay hôm nay rồi.. Cơ hội để chúng ta Liếm là đây!

, , ,


Hôm nay anh em có một cơ hội để bắt, nó có tín hiệu phân kỳ.
Và nhịp này mình nghĩ đủ T để chúng ta ra hàng.
Nếu hàng về lỗ phải phóng ra liền và không được dùng 100% thành công lực của mình mà chơi.
Các cp chọn thì nên chọn Hoa Hậu như : REE ANV VHC MIG…
Chúc anh em đầu tư thành công!