Hot - Đệ A7 f1000 chính thức so kè tk với anh Thái Phạm

Chào cộng đồng F247 em là đệ thầy A7 và mong muốn được so kè tài khoản với anh Thái Phạm, chắc giờ anh đang nắm nhiều tiền mặt vì bán được nhiều sách và anh đã chốt lời bank thép

2 Likes

Thái rúi giờ này chắc quắn đít vào rồi

Đệ A7

3 Likes

anh em a7 hoành tráng quá. chắc phải gọi bác vượng ra mới sánh được

1 Likes

Hoành tráng quá. Chúc bác năm sau hoành tráng hơn.

1 năm thắng lợi