Hot! hot! để lại cổ phiếu bần đạo xem quẻ cho

, , , , , , , ,

Mạng Bác năm nay hợp với năm Kim , nhưng chọn sai cổ CEO (Thổ) khắc với mạng mình nên sẽ rủi ro, CEO đang về lại chân núi 1x

9 Likes

Cụ xem giúp em con ldg, dig, ceo với cả 3 con nó sàn 7 phiên rồi làm em đau đầu quá. Em nam mậu thìn mạng đại lâm mộc. Nhờ cụ xem giúp khi nào nó hồi

1 Likes

Bác xem giúp flc24 chiều giữ nha

2 Likes

2 phiên nữa hồi nha , mà hồi thì nên hạ tỉ trọng cân nhắc

10 Likes

Để đó cho con cháu sau này thôi Bác chứ xử lý gì nữa

8 Likes

em mệnh thổ, có HDC bác xem giúp

1 Likes

:joy: :joy: :joy:

1 Likes

Xem giúp mình khi nào vượt ngục ko bị bắt nữa

1 Likes

Mạng Kim, đang giữ mã PNJ bác xem giúp thử

1 Likes

Chào ngày mới Đạo Sĩ

1 Likes

Mạng Kim, BWE xem giúp mình nha Đạo Sĩ

1 Likes

Mình mạng Hỏa đang cầm BSR nhờ Đạo Sĩ xem giúp

1 Likes

Giờ động tâm 8h35, ngày ngọ, thớt làm cho quẻ con vietlott cái, bớ thớt ơi, nhanh lên, khách đang đợi.

1 Likes

102

8 Likes

Chào Bác nha

7 Likes

Hợp mạng nha Bác, điểm mua đang tốt tự tin mà mua

7 Likes

BSR đợi về 25-26 mua , mạng hợp

7 Likes

Thôi ở trong đó luôn đi Bác kk

7 Likes

2 phiên nữa sẽ hồi nha

7 Likes

Ổn nha điểm mua tốt giải ngân dần

7 Likes