Hót...hòt...họt: Chiều nay BỘ ĐỘI về làng!

Hôm nay thiếu quân Tây lông

1 Likes

dâm vào xúc DS3 đi, hàng ngon

Thời khó kiếm ăn, bộ đội giải ngũ phục viên hết cả.

tây ngu nó bán ròng có hơn 100 tỏi thôi :)))

DS3 dk gom lên

Dâm xem múc DS3 đi, thấy đáy đang dk cái gom lại

DS3 ngon đấy, kéo lại chạy ngon đấy

dâm xem DS3 giá tham chiếu mà múc, ko có giá này nữa đâu

penny chạy hết rồi

Cuộc chiến kết thúc. Tuy ko giải phóng hoàn toàn nhưng nhờ Bộ đội ứng cứu kịp thời nên dân vản vẫn giữ được 1.210

3 Likes
1 Likes

Bà con lưu luyến chia ly
Bộ đội thấy thế lại quay về làng

Pic hết tính thời sự nên sẽ Khoá lại!

Tks AE!

2 Likes