HPG cơ hội tích sản và đổi đời trong 2,3 năm tới

BĐS Trung Quốc phục hồi là yếu tố quan trọng giúp giá thép và sản lượng tăng trở lại, giờ là lúc chờ động thái của TQ

1 Likes


Trần rồi

1 Likes

Lâu r mới thấy HPG trần

2 Likes

phải quan sát tình hình BĐS ở TQ

1 Likes


hòa phát lần đầu tiên xuất hiện 3 cây trần trong vòng 10 năm trở lại đây

2 Likes

Thép đã tạo đáy chưa ad

rồi đáy nhưng cần tích lũy thêm

https://vietstock.vn/2022/11/gioi-nha-bang-trung-quoc-cam-ket-cho-nganh-bat-dong-san-vay-it-nhat-129-ty-usd-775-1019831.htm?fbclid=IwAR2B2HEdXFNvdsK57QrYTmIeeR9G66iaZ-mcfk2tZFL7kwwUAEraVfv_SmE

Tq cứu bđs r, chắc là đáy của thép chưa ad

1 Likes

1 Likes

thép đang là dòng mạnh dc khối ngoại, tự doanh và tổ chức gom vào. HPG sang tuần sẽ vượt MA100 tại vùng giá 20

2 Likes

đầu tư công và việc trung quốc có thể mở cửa vào tháng 3 năm sau chính là động lực tăng trưởng trở lại cho ngành thép

1 Likes