IDJ siêu cổ giờ không múc thì đến bao giờ.!.! Múc

2020, 2021,2022. Lợi nhuận tăng từ 70, 230, 460. tốc độ tăng vốn. 30 triệu cổ, 74 triệu, 150 triệu cổ. Đây là cái gì? có phải tốc độ ra tăng doanh thu lợi nhuận song hành cùng tốc độ tăng vốn không? đó chính là điểm chung của những công ty siêu cổ bluchip trong quá khứ: vic, hpg, vnm trước kia và bây giờ là idj.

5 Likes

Giá này sợ không dám mua, nhưng có khi lên 2x, 3x lại tranh nhau đua lệnh.

1 Likes

@biendep1710 đúng đó bác

1 Likes

Cà phê nhé anh em

5 Likes

giá đang tốt , tiềm năng lớn

1 Likes

càng ngày giá càng tốt! có ai biết dự án Bắc Giang của IDJ bị sao không

1 Likes

múc được chưa các bác hay chờ về 8 múc tổng lực

ô topic này nghỉ rồi à!

Anh em khoẻ chứ. Tạo lập hành hạ quá nhỉ

2 Likes

Ăn cổ tức 13% đã anh ạ, ôm tới khi giàu thì thôi

1 Likes

Cổ đang tăng trưởng tốt. Kiên nhẫn sẽ tới đích anh em nhỉ

3 Likes

Ăn hành đến giờ phút này rồi thì vẫn cứ phải lì đòn thôi bác! Hết năm nay kiẻu gì chả bật

1 Likes

sao rồi các bác, múc được chưa

giá này ko múc thì đợi 35 múc

Idj qua đáy rồi pác, pác cho xin phân tích tương lai idj ạ

Tớ thấy nó đang gom vùng 1x. Và gom để thuận tiện cho pht đợt sau em nhé. Vùng này khả năng nó đánh cho chốt hàng cổ tức em nhé. Năm nay apec dễ có sóng lớn

1 Likes

Cảm ơn pác nhiều, chắc sóng từ giờ đến cuổi năm để phát hành 1:1

Đang tăng trong nghi ngờ

1 Likes

Vẫn hold chờ câu chuyện ah bác???

Bao giờ mới về bờ đây ah