ITC Cổ Bất động sản đang rẻ nhất sàn

ITC eps 2k pe8 nhưng giá 16.x đang còn quá rẻ. Cơ hội x2 không phải không khả thi

Vứt

canh thời điểm tham gia

Con này định giá cái đất ở nam kỳ khởi nghĩa đã lớn hơn vốn,hóa rồi. Quá rẻ luôn

1 Likes

Ngon rồi

Không biết các cổ đông trao tay xong chưa mà thấy giao dịch lớn quá. Xong rồi thì cho chạy thôi ạ

1 Likes

Yên tâm. Mai cho chạy

1 Likes

Trần

1 Likes

Ko cần ce tăng bền vững

Trần đê

1 Likes

Itc vào trend

1 Likes

anh em còn giữ itc không

giá itc quá rẻ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quá ngon

phân tích nhanh ITC

giá rẻ

các bên kì vọng 3x

múc

giá vùng đáy rồi

giá đang quá rẻ

lợi nhuận tốt