ITC cổ bds duy nhất trên sàn vượt kế hoạch lợi nhuận 2022 trong 9 tháng


P/B 0.31 thấp nhất dòng bds :yum:

@Bangbang1

1 Likes

Sóng Thép HSG HPG NKG , TLH ngon bổ rẻ chưa tăng

ITC cổ bds duy nhất 9 tháng vuợt kh năm 2022 :slight_smile:

CEO DXG DIG leading cổ Đất

1 Likes

TLH eps 4400 - Giá trị ss 20
P/B 0.28
Ối giời ơi đắt thế … Lại sắp trả cổ tức 10% :innocent:

Một sự thay đổi đang đến. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết :

Thủ tướng Chính phủ muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty bất động sản tiếp cận vốn, phát hành trái phiếu và xin giấy phép bán dự án, nhằm khôi phục niềm tin cho thị trường.

https://nguoiquansat.vn/bo-truong-ho-duc-phoc-thao-go-kho-khan-du-an-bat-dong-san-tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-tiep-can-von-phat-hanh-trai-phieu-69841.html?fbclid=IwAR12sCTy0ofU3tRCVovZFafLk-9VjsW1x2RILgapRk9mGkWLBN9NA7ld8U4&mibextid=cr9u03

Sóng Thép HPG HSG NKG và TLH

Sóng BĐS DIG DXG CEO và ITC

2 dòng trên leading , chọn hàng Ngon Bổ Rẻ mà húc xúc múc

https://vietstock.vn/2022/11/tphcm-kien-nghi-chinh-phu-dua-giai-phap-thao-go-ho-tro-doanh-nghiep-san-xuat-va-bat-dong-san-vuot-qua-kho-khan-768-1020239.htm