ITD Siêu phẩm công nghệ - Số hóa 4.0

ITD đang tốt lên kìa bác, có tin tức gì thêm không bác…

cổ tránh bão sập ngon

Sao nó lình xình thế, lái đánh chán nhỉ…

nay xanh rồi bác

Còn trên tàu không bác chủ thớt ơi…

Giờ thì cứ xanh với tím thôi

Lên không bao nhiêu giảm cái quá thể nhỉ…

phải giảm thì mới lên đc

lên ngay và luôn

Đang tích lũy vùng này…

lên thôi

lên luôn

lên đê

siêu sóng công nghệ

lên ITD

1 Likes

dự án giao thông điểm lên nào

Đi bụi về chưa anh e

Bao giờ thì ITD về bờ

cách mạng số rồi

spam khiếp vậy bạn?