KBC - Khu Công Nghiệp Vàng 2021

Năm 2021, Kinh Bắc đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 6,25 lần thực hiện năm 2019.
Công ty cho biết sẽ tăng tốc đầu tư hạ tầng các dự án KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Tân Phú Trung, KCN Tràng Duệ 3, KĐT mới Phúc Minh, KĐT Tràng Duệ, KĐT Tràng Cát.

Các khu công nghiệp khác của KBC ở Bắc Ninh như Nam Sơn Hợp Lĩnh (đã được phê duyệt cuối năm 2020). Một tập đoàn lớn thuê 62,7ha tại Nam Sơn Hợp Lĩnh và họ sản xuất công nghệ cao và điện thoại di động toàn cầu, họ đang làm mặt bằng và xin giấy phép đầu tư. Một số tập đoàn điện tử sản xuất airpod và ipad đều đến Nam Sơn Hợp Lĩnh. Tháng 5/2021, trong hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh, Kinh Bắc sẽ là con chim đầu đàn thu hút đầu tư vào Nam Sơn Hợp Lĩnh bởi Quế Võ đã không còn nhiều đất. 2022 Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc trung ương.
Xét về Phân Tích Kỹ Thuật (TA)
- KBC đang trong giai đoạn tích lũy ở nền chắc chắn, là điểm mua an toàn. KBC đang hình thành mẫu hình VCP, đây là mẫu hình có độ chính xác cao, và dần thắt chặt, báo hiệu điểm mua đẹp.

KHUYẾN NGHỊ: MUA KBC DƯỚI 40. Target 48, không cutloss. Cổ phiếu tốt đánh Trading, trung dài hạn ổn.
=> Ngoài ra, Phụng đã có danh sách các cổ phiếu giải ngân tuần sau. Mời anh chị tham gia Nhóm nhận danh mục: https://bitly.com.vn/a0u0ou

Bds kcn AAA đang nổi lên

KBC có mà lên nóc ngồi rồi, kĩnh hãi chứ kinh bác gì trời