KHG siêu cổ Đất

Chờ ngày em nó vượt Dxg

1 Likes

KHG :point_up:

1 Likes

Tạo nền tích lũy để vượt 10

1 Likes

Nn đang gom

1 Likes

Kiên nhẫn sẽ hái quả

2 Likes

KHG Tây Thâu Tóm :innocent:

Bình tĩnh đừng vượt 10 vội , Để cổ đông thu xếp tài chính

KHG 9.99
Chiều phang lô :innocent:

3 Likes

Làm cặp xiên 79-99 chủ pic à.

1 Likes

Số đẹp vãi

1 Likes

Kkkkk :rofl:

@Red_No

2 Likes

KHG " Kiếm Hàng Giỏi
TSC " Tý Sẽ Cởi "

1 Likes

Đè đỏ đi bác

DBC và TSC
khi 2 ta chung 1 nhà nuôi Lợn :innocent:

Có AE nào múc thêm ko nhỉ?

Nn âm thầm gom kinh quá

Ngày nào NN cũng gom KHG lắm nhỉ ?

1 Likes

Keke

con này Target tn đấy các bác?