Khi bạn đi ngược với đám đông và cái kết

, , , , , ,Tôi khuyên họ và họ chửi tôi rất nhiều. Ấy vậy mà tôi vẫn khuyên họ.