Không xuống được thì phải lên

chân lý đó muôn đời ko thay đổi
múc thật mạnh
ko có cp là có lỗi với vợ con
GVR BSR HVN FLC mútttttt :laughing:

1 Likes

lồi mồm

thơm lắm dồi :rofl:

1250 vẫy gọi

Tự sướng hả, side way nhe

1 Likes

CL :joy:

LÊN LÀ LÊN :grin:

VNI phọt mạnh lào :rofl:

LONG LÀO :grin:

tiền vào mạnh quá

hôm lay tất tay nốt cho khỏi áy láy

một phiên GD sôi động trong một ngày đẹp trời

GVR múc dồi đấy

Ful MG 29.40 xem sao

Các chú chạy thì A múc

Tây bán thì A mua :rofl:

Các ae mua CIK hết dồi à :rofl: