Khủng: Thời bơm tiền trở lại!

Xoá ngay ô uế pic quá đi

Thấy bác đòi mượn đất cắm củ khoai kia??kkkk

thì văn minh sách sẽ chứ đâu như ông, mag chất thải lên đây kinh, mất vệ sính. XOÁ

1 Likes

Hà Lan-Ecuado: 2-1
Có nhà có xe k cần chiên chứng cho đau lưng mỏi gối.kkkk

1 Likes

xem thôi độ bóng đi nhanh lắm, Chứng còn ì vào cty dc chứ…

Có tin pha chỉnh tới chủ tịc múc 30tr cổ đấy, cẩn thận rớt hàng


Chắc khó rồi chú @Jean.2007
Luận bàn thiên tượng thì đám mây thần thú phượng hoàng lửa trên bầu trời nam bộ không thể nào so sánh được với ngự toạ phật bà quan âm trên núi bà đen Tây ninh.
Search gg xem cụ nào, phe nào ở tây ninh!!!
Sắp uýnh nhau to rồi :hugs: thứ 2 tôi bán sạch, chạy nhanh còn kịp!!!

Bệnh!

Ờ, ko nói với chú nữa

1 Likes