Kì vọng dầu khí uptrend!

,

Dầu khí đang có sự tích cực hơn so với ngành khác. Nên kì vọng PVS sẽ ok với ngành dầu vì vùng này, PVS đang breakout khỏi vùng sideway hôm qua!

Chúc anh/chị giao dịch may mắn!

Đúng như kì vọng, ae sớm sớm ăn bô P để còn về ủn đất nè :stuck_out_tongue:

Ha haaaa

Awn bô dầu khi chưa bro? :laughing:


Đã bán sạch dig, tí canh allinfullmơgin BSR, target oil 40$ 1 thùng

:rofl::rofl::rofl:

Bro vui tính vcđ. :rofl::rofl::rofl: