Làm giàu phải đúng thơi cơ..Thiên thời địa lợi còn phải găp Người Tốt nữa... Lên cư bình tĩnh và tiếp đất đi. ..Vốn ít kiếm 1-2 tỷ còn khó nữa là 100tỷ nghìn tỷ.. Biết thân biết phận ..Tết đến nơi rồi..!

Tết đên nơi rồi…