Lạm phát cao - nên mua cổ phiếu ngành nào?

Nhóm cổ phiếu hưởng lợi lớn từ lạm phát
Lạm phát tăng nên mua cổ phiếu ngành nào? Khi lạm phát tăng lên, thì những nhóm ngành sau đây có thể được hưởng lợi, bao gồm:

Cổ phiếu của doanh nghiệp tự chủ được nguyên liệu đầu vào
Khi lạm phát tăng lên thì giá hàng hóa thường tăng mạnh, bởi vì giá cả hàng hóa và lạm phát có mối quan hệ tương quan thuận chiều với nhau.
=> Các doanh nghiệp có chuỗi sản xuất, kinh doanh khép kín sẽ được hưởng lợi trong trung và dài hạn từ việc tăng giá bán đầu ra, từ đó cải thiện được biên lợi nhuận.

Cổ phiếu của doanh nghiệp có hàng tồn kho lớn
Tương tự như lý do trên, thì các bạn cũng có thể tìm kiếm các doanh nghiệp đang có lượng hàng tồn kho từ các quý trước lớn. Bởi lạm phát tăng cao, thì các doanh nghiệp này có thể được hưởng lợi khi bán hàng tồn kho ra thị trường với mức giá tăng, từ từ đó tăng lợi nhuận.
=> Nhóm doanh nghiệp này sẽ ít chịu tác động bởi lạm phát, tuy nhiên cũng chỉ được lợi trong ngắn hạn. Bởi khi họ tiêu thụ hết nguồn hàng tồn thì sẽ phải đối mặt với tình trạng giá đầu vào tăng cao, nên lợi nhuận sẽ giảm bớt.

Nhóm các cổ phiếu phòng thủ
Nhóm cổ phiếu cuối cùng bạn có thể cân nhắc đầu tư khi lạm phát tăng, đó chính là những cổ phiếu thuộc nhóm phòng thủ như: dược phẩm, điện, nước, công nghệ. Lý do là bởi nhóm này thường ít khi chịu biến động trước lạm phát, nhu cầu luôn ổn định. Có thể chúng không phải là ngành được hưởng lợi khi lạm phát tăng, nhưng luôn là ngành ổn định để bạn đầu tư trong dài hạn, kể cả trong thời kỳ lạm phát.

Nhóm cổ phiếu ngành nhu yếu phẩm
Nhu yếu phẩm như: thực phẩm, nông nghiệp là ngành gắn với nhu cầu rất lớn và gần như không bao giờ giảm, nên dù giá cả tiêu thụ có tăng thì doanh số bán hàng cũng tăng theo. Thêm vào đó, đặc thù của ngành nhu yếu phẩm là chi phí đầu vào (chủ yếu là nhân công) thường sẽ tăng chậm hơn giá đầu ra. Chính vì vậy xét trong thời điểm lạm phát tăng cao, thì nhóm cổ phiếu ngành thực phẩm, lương thực, đồ uống, trang thiết bị thiết yếu sẽ luôn được hưởng lợi.
Lựa chọn cổ phiếu nhóm này, bạn cũng nên tìm các doanh nghiệp sở hữu chuỗi chu trình sản xuất khép kín, như vậy có thể giúp kiểm soát tốt hơn nữa về mặt chi phí đầu vào.

Nhóm cổ phiếu ngành Bảo hiểm
Trong môi trường lạm phát tăng cao, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệpngành bảo hiểm thường khởi sắc hơn bởi:
Lạm phát làm tăng rủi ro cho các hoạt động kinh tế khiến nhu cầu về bảo hiểm lại tăng lên.
Tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi cao của các doanh nghiệp bảo hiểm giúp các doanh nghiệp này được hưởng lợi trong môi trường lạm phát.
Chính vì vậy xét trong trung hạn và dài hạn, nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm chính là nhóm hưởng lợi khi lạm phát tăng.