Lập TEAM B giải cứu cổ phiếu BDS ngày 16-11. Tăng trần hết đó

bán chốt lời nhé, chiều giảm

E gái mất hàng rồi chắc tiếc đứt ruột

bán chưa

1 Likes

mua vùng đáy và lời 34%

lời quá nhiều nên chốt thôi

bắt đáy chuẩn nhất VN

bán sớm thế

Uyên bán hết cổ phiếu lúc Vn-Index ở 985

mua 873 và chốt lời 985. vậy đủ rồi

nghỉ ngơi thôi

chuẩn lắm mọi người

mua CEO giá 7.3 và bán 12.7

bán DXG khớp giá 11.2

mua đúng đáy và bán đỉnh

cổ bds tăng 1-2 phiên nữa

VNI lên 1044 bán

nhìn cổ phiếu bds phê không

chúc mừng anh em team bds

lên 1030 là chốt lời hết

cổ phiếu bds tăng 40% rồi