LGL Long Giang Land - BDS vàng còn sót lại lên kế hoạch lợi nhuận 2022 gấp hơn 9 lần năm trước - Khối ngoại đang gom mạnh

Múc ae

Giờ k múc thì đợi bao giờ. Tích luỹ đẹp quá

Múc ae

K mai lại trần

Up chen múc

Ngon r

Ae ta là như thế nào

Múc húp

Bung

Toang

Bung

Múp

Múc

Ôi rồi ôi. Hôm nay lại say nữa rồi

Múc mạnh

Bác nắm 1 triệu lgl chưa

Chưa. Mới dc 1 nửa

Nhưng thâng này lên 7-8 đó

Đang gom dướu 6

Con này tiểu sử nợ thuế