Lịch sử luôn có xu hướng lặp lại - DIG đang ở chân sóng thần . Từ tuần sau sẽ không bao giờ nhìn thấy giá 38 lần nào nữa

Tôi mua hôm 2/11 thì 2 hôm sau còn có giá đẹp hơn mà ko mua à. CTG SSI

1 Likes

Bán ko ai mua mà cạn cung :grin:

K nhìn thấy giá 38 vì h giá nó 14 con mẹ nó r còn đâu

Thằng ngáo đá nay mơi tham gia CK xem được mấy cái đồ thị nghĩ mình là thiên tài phán như thánh… nhưng thực ra là thiên tai…như 1 thằng ngáo… Nhìn nó nói về cổ tức mới biết nó ngu cỡ nào…

Tiếp theo sẽ là những phiên dập dìu xanh đỏ để các con hàng bắt đáy hôm nay ói ra. Sau đó sẽ đánh lên 200-500k :penguin: :penguin:. Mua tích sản nào hỡi anh em :))))

Còn ai sống sót không?

Đổi tên tiêu đề Pic đi bác ơi. Con số 38 hãm vãi.

Tôi nhé, 4x chia vê đây, cà vẫn mua đều, nhưmg số lượng nhỏ vì hết tiên thịt. Ôm cho 2,3 năm sau

Chân sóng thần cực lớn đưa DIG lên 1tr/CP . Mời mọi người lên thuyền

1 Likes

Khi nào mới thấy lại giá 38 :grin:

Khả năng cao giá 38 sẽ thấy trong nhiều năm