Livestream 20h30 tối thứ 4 và chủ nhật hàng tuần cùng Loi_cu_ta_ve trên youtube

Tt hôm nay trái chiều nhiều cảm xúc quá

1 Likes

Việc nắm bắt được xu hướng Vĩ mô rất quan trọng trong hoạt động đầu tư Chứng khoán, Bất Động Sản.

2 Likes

Xem

1 Likes

Up

1 Likes

Chỉ số VN-INDEX trong nhịp giảm dự kiến dừng lại ở đâu ???
Đón xem tại:

Đội này lần trước bắt SAM giờ cũng ối dời ơi hết rồi

Cổ phiếu BĐS đã đủ rẻ hay chưa ? (DIG, CEO, VHM, DXG, NLG…)

Cổ phiếu BĐS đã đủ rẻ hay chưa ? (DIG, CEO, VHM, DXG, NLG…)

Chào Đức thất

Sóng giảm C của thị trường đang đi tới đâu ?

1000 đến 1100. Nhưng xấu về 800 thậm chí 600 nếu khủng hoảng. Về đến mới biết được.

1 Likes