Livestream 20h30 tối thứ 4 và chủ nhật hàng tuần cùng Loi_cu_ta_ve trên youtube

Anh Đức chuẩn bị live anh chị đón xem và đặt câu hỏi trao đổi chia sẻ nhé!

hay quá

Đoạn cắt từ live tối qua, thị trường force sell giảm mạnh, nhà đầu tư nước ngoài liên tục gom, thị trường đang rất hấp dẫn để đầu tư dài hạn!

VNINDEX hồi phục ngắn hạn, cá mập săn hàng giải chấp giá rẻ

Livestream ngày 23/11/2022 nhận định thị trường hàng tuần:" Sóng hồi liệu đã kết thúc?"

Live stream #109: Điều chỉnh hợp lý