MAKE VNINDEX GREAT AGAIN ! NĐT cần đồng lòng!

THỊ TRƯỜNG SỤP ĐỔ GIAI ĐOẠN NÀY AI CŨNG CHỬI BỚI NGHE MỆT MỎI QUÁ CÁC BÁC NHỈ. CÁC BÁC Ạ GIỜ KHÔNG PHẢI CHỬI BỚI NỮA HÃY TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT NÓ!!!

TẠI SAO KHÔNG TẠM DỪNG PHÁI SINH ĐỂ CƠ SỞ ỔN ĐỊNH TRONG 3-6 THÁNG . GIỐNG NHƯ TRUNG QUỐC ĐÃ TỪNG LÀM TRƯỚC ĐÂY . TẠI SAO UBCK KHÔNG NGHĨ RA NHỈ CÁC BÁC HAY CỐ TÌNH KHÔNG NGHĨ RA

MẢNH ĐẤT PS QUÁ MÀU MỠ CHO ĐỘI SÂN SAU VƠ VÉT CHĂNG ?!?
ĐỒNG Ý LÀ PS LÀ 1 PHẦN CỦA CHỨNG KHOÁN NHƯNG KHI NÓ ẢNH HƯỞNG THÌ TẠM DỪNG 1-2 THÁNG RỒI MỞ LẠI TẠI SAO KHÔNG? CÁC BÁC CHẲNG LẼ KHÔNG THẤY SAU 2H15 CHIỀU ĐỘI LONG SHORT MƯỢN CƠ SỞ SÁT PHẠT PHÁI SINH SAO?!?

AI HIỂU LUẬT TẠI DIỄN ĐÀN ĐỨNG RA LÀM ĐƠN ĐỂ NGHỊ UBCK TẠM NGỪNG PS MỘT THỜI GIAN NGẮN ĐỂ CƠ SỞ VỀ ĐÚNG QUỸ ĐẠO CỦA NÓ , ĐỂ NĐT CÓ LÒNG TIN HƠN , EM XIN ĐÓNG GÓP 1 CHỮ KÝ!!! :innocent:

Ps đang làm đúng nhiệm vụ mà dẹp gì ba

phái sinh là giao dịch T0 , trừ khi cơ sở về t0 như phái sinh thì mới công bằng cho NĐT cơ sở bác

bác CÓ NGHĨ ĐẾN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ UBCK SẼ THỬ NGHIỆM TẠM DỪNG GIAO DỊCH PHÁI SINH 1 TUẦN ĐỂ ỔN ĐỊNH THANH KHOẢN CHO CƠ SỞ THÌ CƠ SỞ SẼ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? CÁC CỔ PHIẾU CÓ THỂ VỀ ĐÚNG giá TRỊ THỰC TRONG 1 TUẦN ĐÓNG CỬA PHÁI SINH…