MBB là cổ phiếu đang định giá hấp dẫn nhất dòng bank

Profit News

  • Tại ngân hàng mẹ, tăng trưởng tín dụng tăng nhanh trong Q4/2020 và tăng gần +23% so với đầu năm. Ước tính tăng trưởng tín dụng có thể phục hồi tại MCredit trong Q4/2020. Theo quan sát, MBB thường thực hiện xóa nợ xấu nhiều trong quý cuối cùng của năm và điều này cũng cũng có thể được thực hiện trong Q4/2020. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ ước tính dưới 1% và LLC ước tính sẽ tăng khoảng 150%. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước tính sẽ tăng khoảng 13-15% so với cùng kỳ trong kỳ.
  • Chất lượng tài sản ổn định kể từ Q3/2020 và ước tính sẽ cải thiện trong năm 2021. Dư nợ tái cấu trúc giảm -34% so với quý trước xuống 5,1 nghìn tỷ đồng (chiếm 1,9% tổng dư nợ) trong Q3/2020. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu (trước khi xóa nợ) giảm - 3 bps lên 1,65%, và nợ Nhóm 2 không đổi ở mức 1,47% (so với 1,49% vào cuối Q2/2020) và thuộc trong phạm vi chấp nhận được. Kết quả phuc hồi này sớm hơn và tốt hơn so với ước tính. Với việc trích lập dự phòng nhiều hơn trong Q4/2020, chất lượng tài sản sẽ tiếp tục được cải thiện.
  • Đồng thời ước tính lợi nhuận tăng mạnh +20% so với cùng kỳ trong năm 2021, nhờ tổng thu hoạt động (TOI) tăng +18% và chi phí tín dụng được kiểm soát ở mức 2,18% trong năm 2021 (so với 2,11% trong năm 2020).
    Hiện tại MBB là cổ phiếu đang định giá hấp dẫn nhất dòng bank. P/e = 8.5, lợi nhuận kế hoạch 2021 tăng trưởng ít nhất 20-30%.
1 Likes

E là F0 chưa có nh kinh nghiệm nên vừa rồi ko vào đc sóng Bank và Chứng. Theo bác giờ này vào MBB còn được ko? Cảm ơn bác nh!

MBB đã khẳng định 44 rồi