MSR - Lỗ tỷ giá ảnh hưởng đến LNST Q3/2022. Tuy nhiên, HĐKD cốt lõi lại hưởng lợi khi giá kim loại vẫn ở mức cao trong 9T/2022

MSR - Lỗ tỷ giá ảnh hưởng đến LNST Q3/2022. Tuy nhiên, HĐKD cốt lõi lại hưởng lợi khi giá kim loại vẫn ở mức cao trong 9T/2022.

MSR - Lỗ tỷ giá ảnh hưởng đến LNST Q3/2022. Tuy nhiên, HĐKD cốt lõi lại hưởng lợi khi giá kim loại vẫn ở mức cao trong 9T/2022.

Profile picture of Đỗ Hoàng Phương Chi

Đỗ Hoàng Phương Chi

Cập nhật từ Doanh nghiệp - Nov 18, 2022 - 10:57 AM

Mặc dù ổn định quy mô doanh thu trong Q3/2022 so với cùng kỳ, Công ty ghi nhận lỗ sau thuế do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang trong chu kỳ tốt và tiềm năng trong trung-dài hạn vẫn khả quan nhờ đẩy mạnh khai thác các sản phẩm kim loại cận sâu và có nhiều hàm lượng công nghệ.

Hiệu quả kinh doanh 9T/2022 được cải thiện đáng kể nhờ ổn định tương đối quy mô kinh doanh và sự phục hồi của giá kim loại thế giới.
image.png

  • Trong 9T/2022, nhờ duy trì hưởng lợi từ gia tăng giá kim loại thế giới và ổn định quy mô sản xuất, doanh thu tăng trưởng 21% yoy, biên lợi nhuận gộp tiếp tục được cải thiện từ mức 13% lên mức 17%.
  • Qua đó, LNST đạt mức 262 tỷ đồng, gia tăng đáng kể so với mức lỗ 271 tỷ đồng trong 9T/2021.
  • Tuy nhiên, xét trong riêng Q3/2022, Hiệu quả LNST có xu hướng chững lại do áp lực bất lợi về mặt tỷ giá mặc dù LNG vẫn duy trì ở mức cao

giá đang nát bi