Mua 10 000 cổ xong, Chủ tịch đăng ký mua 2 triệu!

Cổ này không thuộc trường phái đầu cơ lướt sóng. Quan điểm mua đầu tư dài hạn trên các cơ sở:

  1. Giá về vùng đáy lâu năm nhưng nội tại doanh nghiệp tăng trưởng bất chấp thời tiết.

  2. Khối ngoại mua ròng bấy lâu nay.

  3. Xác định đầu tư dài hạn vì cổ phiếu này không thuộc trường phái đầu cơ.

Sau 6 tháng xem lời lỗ thế nào. Danh mục đầu tư SBT, DAH, DPM

1 Likes

Lại thêm thành viên HĐQT mua nữa. Mua đầu tư thì tốt thôi. Lướt sóng SBT xem ra không phù hợp lắm.

Bán kinh quá, bán như sắp chết đến nơi. Hàng thớt vẫn xanh.

Thêm Phó chủ tịch đăng ký mua thêm 5 triệu guốc dép. Tây mua ròng cả tháng nay, người giàu liên tiếp đăng ký mua vào với triển vọng sắp tới SBT tăng trưởng mạnh. Quan điểm người giàu và người nghèo thật khác nhau.

Khối ngoại: Không cần nói, tháng 11 đã mua ròng hơn 5.000.000 cổ phiếu

Cả cái F này không ai đầu tư SBT hay sao ấy. Cổ đông nghèo thì đang cố bán ra lấy tiền trả nợ.