MWG - Thời điểm vàng để mua

Kết quả kinh doanh quý I

  • Doanh thu hợp nhất là 30.827 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ
  • Lợi nhuận sau thuế là 1.337 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

=> Công ty hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận năm

Đồ thị kỹ thuật

  • MWG vượt được trend giảm ngắn hạn, sau khi tăng có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 138-139 với khối lượng thấp hơn đường MA20.
  • Hiện tại MWG có nhịp hồi phục nhẹ

=> Khuyến nghị: Mua mới quanh 139-140

Tham gia nhóm cộng đồng để cập nhập thêm thông tin KÊNH THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN
Liên hệ Ms. Ngân 0348323243 để tham gia room Vip

mwg 2