Nam Long (NLG) sắp huy động 500 tỷ đồng trái phiếu, dư nợ phải trả vượt 13.000 tỷ đồng

Nam Long huy động trái phiếu để làm dự án Waterpoint

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 2 theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 500 tỷ đồng.

Mệnh giá đạt 1 tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến có kỳ hạn tối đa 7 năm. Thời gian phát hành dự kiến quý IV/2022.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (CTCP Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và công ty liên doanh (CTCP NNH Mizuki, 1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).