Nên mua hay bán tuần tới, thị trường thế nào

Tổng kết tuần

Nên mua hay bán, thị trường sẽ chuyển biến thế nào vào tuần sau?