Ngân hàng một ẩn số khi vào giai đoạn bình thường mới

Các bạn đánh giá như thế nào khi ngành ngân hàng bước vào giai đoạn bình thường mới?

1 Likes

Mình nghĩ Chứng khoán mà tăng lại thì chắc chắn sẽ không thiếu ngành này. Vấn đề là phải chọn mã nào. Mình đề xuất các mã tiềm năng sau: TCB, MBB, VPB và tất nhiên không thiếu anh cả VCB.

1 Likes


Ép NH cho đến chán nãn luôn. Sợ thật.

Ngân hàng xác chết sắp hồi sinh!?


Hết chán nản rồi thì ngành NH sẽ từng bước phục hồi và tăng trong nghi ngờ. Nó là thằng nắm đằng
cán. VNI muốn tăng thì không thể thiếu nó trong giai đoạn này được.

1 LikesKhả năng dẫn sóng NH nhịp này là em TCB
BANK ĐÃ VÀO ĐẠI TIỆC. SÓNG ĐÃ TRỞ LẠI…