Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành - bất lợi cho dòng ngân hàng?

, , , , , , ,

Cuộc đua lãi suất xảy ra trên bình diện thế giới, và Việt Nam hôm qua cũng đã bắt trend rất nhanh để 1 phần kiểm soát tỷ giá khi đồng USD ngày càng mạnh lên khiến áp lực tỷ giá gia tăng

Việc tăng lãi suất huy động sẽ ảnh hưởng cụ thế đến nhóm bank cũng như các nhóm ngành vay bank như sau:

  • Về nhóm bank sẽ ảnh hưởng tới thu nhập lãi thuần (NIM) trong ngắn hạn nhưng về dài hạn thì ngân hàng cũng sẽ có kĩ thuật hết đó là lãi suất cho vay tăng nhanh hơn huy động

  • Nhóm có nợ vay nhiều cũng sẽ làm gia tăng chi phí tài chính rõ ràng, có thể kể đến như: BĐS có quy mô nợ/vcsh cao

  • Lợi nhất là mấy doanh nghiệp đang có tiền mặt nhiều khi hưởng lợi tương đối với các khoản gửi tiết kiệm ngắn trung dài của mình, cụ thể như: Bảo hiểm, xuất khẩu thu ngoại tệ có nợ vay ít

  • Tỷ suất sinh lời yêu cầu của các phương án vay phải cao hơn (tức sẽ phải rủi ro hơn kèm theo) đồng nghĩa với nợ xấu hệ thống sẽ có xu hướng tăng thêm.

  • Đối với biên lợi nhuận sụt giảm: trong bối cảnh chính sách tiền tệ mới và để đón đầu lạm phát thì nhiều khả năng room tín dụng cho năm sau sẽ giảm so với mức 14% năm nay."

TÁC ĐỘNG LÊN NỀN KINH TẾ THỰC

Về lý thuyết, tác động trực tiếp nhất đó chính là chi phí lãi vay tăng. Vậy sẽ có thể tác động đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đánh giá rõ hơn thì cần phải xem xét phản ứng của các NHTM trong bối cảnh Chính Phủ yêu cầu NHTM tiếp tục GIỮ NGUYÊN, THẬM CHÍ GIẢM lãi suất cho vay (cho lĩnh vực SXKD) bằng việc đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí.

bác nào cầm ngân hàng thì có thể canh những nhịp chỉnh để cơ cấu hàng dần nhé