Ngày 18-11, cổ phiếu NVL tạo đáy ở 29.25. Trần 4 phiên

Lãnh đạo NVL đã thông báo tin tốt
Tin quá xấu về NVL đã ra hết, phản ánh vào giá

Muốn lời 30% thì múc NVL giá 29.5

Quỹ đất NVL lớn lắm

kiểm chứng topic nhé

khớp 1 triệu cp rồi

thứ rồ nhất là cầm đèn chạy trước ô tô, cái chết được báo trước kkk

Dậy đi! Múc nhanh! @AnNaTran79 @GiangHoaThuan247
Chỉ cần 1,65k tỷ nữa là giải cứu được rồi!

1 Likes

tem nó đâu đó chục đứa đấy kkk

đáy rồi

giải cứu rồi

Cứu rồi mà lại bị nhốt lại

:rofl::rofl::rofl::rofl:

Tạo đáy ở 29 đúng là đần


Nhốt về mịa nó 20 r đần ơi