Người đời đã từng nói A7 như thế

Em có vô tình dạo qua F 319 để xem lại những bài đăng từ 6 năm trước. Và đây là những gì họ đã từng nói về A7:


Kết quả L14 có bên kia sườn dốc hay cắm đầu lao xuống hay không đến giờ ae đều đã biết kkkkk


Chim lợn cứ việc kêu còn đoàn người thì cứ đi tiếp.
Ae ai đang ôm DIG cứ yên tâm ngủ ngon nhé. :))))

Cuối cùng bọn chim lợn ko quy thuận triều đình chết hết r

thế giờ L14 đang giá gần cao nhất thị trường có lúc nó đã là cao nhất rồi đấy