Nhận diện sóng ngành, cơ hội tuần mới

, , ,

Thị trường có thể sideway nhưng sóng ngành sẽ tiếp tục bùng nổ, ai sợ hãi thị trường thì sẽ không kiếm được lợi nhuận

Sau thành công với các nhóm CNG, DPM-DCM, SZC, cơ hội nào sẽ tới mời mọi người xem

Nhóm bank chắc còn lâu đó bác nhưng các chia sẻ cũng có cơ sở

Mình thấy giá thuốc BVTV tăng mạnh có LTG mua được đó

LTG cũng ok nhưng giá thuốc tăng chỉ là chuyện ngắn hạn thôi vì giá nglieu đầu vào cũng tăng

LTG tồn kho lớn trong quý 2 và sắp đưa vào được nhà máy gạo nữa đó bác, giá gạo cũng tăng mạnh

Cảm ơn bác đã chia sẻ nhé